Иск срещу ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ

Kолективен иск срещу ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД elektroKолективен иск срещу ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Комисия за защита на потребителите уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ  АД

Във връзка с изпълнение на определение на Варненски окръжен съд –, ТО, V-ти състав по т.д.№ 970/2013 г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката на основание чл. 186, ал. 3 и чл. 148, т. 4 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу “ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на 26, ал. 6 от Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД /бивше наименование „Е.ОН България Продажби” АД/, която КЗП счита за неравноправна.
Комисията уведомява, че съгласно определението на Варненски окръжен съд, в едномесечен срок от 22.10.2013 г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.

Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...