Kандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретения и полезни модели

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на изобретения и полезни модели , допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 14.12.2012 г съгласно заповед 699/ 29.10.2012. г
1. Ралица Веселинова Заякова – Крушкова
2. Валери Валериев Пенев
3. Елена Емилова Маринова
4. Венцислава Христова Раева
5. Емил Александров Георгиев
6. Стоян Иванов Сираков
7. Александра Юриева Семерджиева
8. Димитър Атанасов Батаклиев
9. Васко Иванов Василев
10. Иван Маринов Маринов
11. Каролина Людмилова Соколова
12. Илия Пандов Младенов
13. Милена Владимирова Кичашка
14. Екатерина Крумова Попова
15. Йоанна Емилова Иванова
16. Филип Вълев Вълев
17. Христина Николаева Габровска
18. Ралица Венелинова Димова
19. Яна Красимирова Руева
20. Васил Венциславов Владимиров
21. Чавдар Пламенов Виденов
22. Теофана Светозарова Гошева
23. Николай Петров Игнатов
24. Севдалина Иванова Дрехемова


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...