Kандидати за представители по индустриална собственост в областта на марки, географски означения и промишлен дизайн

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишления дизайн, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 17.12.2012 г. съгласно заповед №699/29.10.2012 г.
1. Андон Атанасов Настев
2. Валери Валериев Пенев
3. Христо Пламенов Райчев
4. Елена Емилова Маринова
5. Петя Светозарова Петрова
6. Ирина Веселинова Сотирова
7. Иван Славчев Славов
8. Сабина Емилова Ванкова
9. Ромина Петрова Петрова
10. Костадин Неделчев Тахтаджиев
11. Венцислава Христова Раева
12. Емил Александров Георгиев
13. Галина Веселинова Колева
14. Стоян Иванов Сираков
15. Деян Вълчев Иванов
16. Милена Васкова Василева
17. Магдалена Георгиева Радулова
18. Момчил Йорданов Златарев
19. Анна Костадинова Лазарова
20. Eлица Красимирова Мицова
21. Иван Маринов Маринов
22. Каролина Людмилова Соколова
23. Венцислав Марков Енчев
24. Елена Георгиева Василева
25. Велислава Иванова Попова – Миленкова
26. Цветелин Замфиров Замфиров
27. Милена Владимирова Кичашка
28. Екатерина Крумова Попова
30. Пламена Петрова Попова
31. Силвия Владимирова Овчарова
32. Елина Пламенова Русева
33. Боян Борисов Пиперов
34. Венцислав Веселинов Стоилов
35. Станислав Тодоров Велчев
36. Живко Радославов Радев
37. Антица Кирилова Кръстанова
38. Йоанна Емилова Иванова
39. Емил Иванов Тумбев
40. Филип Вълев Вълев
41. Христина Николаева Габровска
42. Атанас Любомиров Цветков
43. Милена Стоянова Димитрова
44. Момчил Юриев Лазаров
45. Красимира Николова Колева
46. Христо Димитров Георгиев
47. Миаела Валентинова Христова
48. Теофана Светозарова Гошева
49. Павлина Владимирова Иванова
50. Андрея Йорданов Андреев
51. Стела Андреева Андреева

Може да харесате още...