hfhfhfhfhfh

IP Overview 2007 – списание за интелектуална собственост

IP Overview 2007Издание: София, 2007 г.

Издател: Издателство Ай Пи България

Страници: 207

Цена: 25 €

IP Overview е списание, което има амбицията да обхване всички съвременни тенденции в развитието на интелектуалната собственост в България. Основният акцент се поставя върху практическите проблеми, които ежедневно възникват в тази сфера и възможните решения за преодоляването им.

Материалите засягат промените в нормативната база и съдебната практика в прилагането на правата на интелектуалната собсвеност в България. Разглеждат се и модерните способи за мениджмънт на нематериалните активи, тяхната оценка и използването им като източник на печалба.

Статиите и материалите са написани от водещи български специалисти в областта на индустриалната и интелектуалната собственост, университетски преподаватели, юристи. Списанието се издава от IP Bulgaria на английски език. Разпространява се само чрез абонамент Ip bulgaria overview.

Може да харесате още...