IP Consulting с две награди от Corporate INTL

 

IP Consulting - Интелеkтуална собственост Фирма за патентни консултации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екипът на IP Consulting се радва на две награди за отлични постижения за 2022г – Patent Advisory Firm of the Year 2022 и Intellectual Property First of the Year 2022.

Преди присъждането на наградите, Corporate INTL извършват подробни проучвания за период от 12 месеца. Проучванията се извършват от независими изследователски и редакторски екипи и с фокус върху вида на услугата, обхвата на дейност, вида на бизнеса, географското местоположение, начина на функциониране на бизнеса и експертния опит, който всеки екип може да предложи на компании, които или търгуват, или биха искали да търгуват в избраната от тях юрисдикция. След тази дълга и нелека процедура се излъчва списък с до 5 потенциални победители във всяка категория.

За 2022г. IP Consulting са носители не на една, а на две награди за дейността, която реализират.

IPConsulting® е създадена в началото на 2002 година, за да отговори на нуждите от комплексно и пълно професионално обслужване в сферата на интелектуалната собственост на българския бизнес,  както в България, така и в чужбина. Компанията е носител на редица награди в сферата на патентите, търговските марки и промишлените дизайни.

Може да харесате още...