IP Панорама – най-съвременното съдържание за електронно обучение върху Интелектуални права за вашият бизнес

wipo1

IP Панорама е развита в сътрудничество между Офиса за интелектуални права на Корея (KIPO), Корейската асоциация за насърчаване на иновациите (KIPA) и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), в рамките на проект, озаглавен „Съвместно развитие на съдържанието за електронно обучение“.

IP Панорама е насочена към подпомагане на малките и средни бизнеси (SME) за прилагане и управление на тяхната интелектуална собственост в бизнес стратегиите им. В миналото, повечето материали за обучение в областта на IP имаха правна ориентираност, при все че бизнесите имат нужда от реално-ориентирано IP-обучение. IP Панорама повишава осъзнаването на интелектуалната собственост в реалния сектор и в широк обхват от студенти в университетите, като осигурява практически знания за използването на IP за провеждането на успешен бизнес.

IP Панорама е основана на нова стратегия за подбор на инструкции, базирана на „Излагане на примери в разказ“, вплетена в технологията за обучение. Учебното съдържание на всеки модул е изградено върху практически разказ за интелектуалната собственост, което го прави както информативно, така и интересно.

IP Панорама третира IP проблемите от гледна точка на практиката, като специално фокусира върху ситуациите в малкия и средния бизнес.

Темите, които са покрити от 13-те модула на IP Панорама могат да бъдат намерени в http://www.wipo.int/sme/en/multimedia/

Може да харесате още...