”Intellectual Property Key” стартира отново в Латинска Америка

IP Key Латинска АмерикаНа 27 април в Мексико Сити се състоя втората фаза на проекта “IP Key Latin America”.

Проектът има за цел да увеличи защитата и правоприлагането на интелектуалната собственост в цяла Латинска Америка, от Мексико до Чили. Проектът провежда проучване за измерване на приноса на ИС към икономиката на Латинска Америка.

Официалното стартиране на втората фаза на IP Key Latin America се състоя в Мексико Сити на 27 април. Проектът, заедно с различни служби за интелектуална собственост в страни от Латинска Америка (Мексико, Перу, Аржентина, Чили и Уругвай), проведоха проучване, които следват методология за измерване на приноса на секторите с интензивни права на интелектуална собственост.  Този документ сравнява резултатите от петте проучвания, проведени за всяка от тези пет държави. Проучванията предлагат оценка на глобалния принос към икономиките на тези страни от Латинска Америка от интензивните сектори в различните видове права на интелектуална собственост. Проучването потвърждава икономическите ползи от търговски марки, дизайни, патенти и авторски права.

Основние изводи, направени от проучването, за приноса на ИС към икономиката в Латинска Америка, са следните:

  • Приносът на мексиканските сектори с интензивно проектиране към БВП (19,2%) и към износа (56,3%) е най-високият от петте държави. Това се дължи на производството на моторни превозни средства и техните компоненти.
  • Аржентина има най-висок принос към БВП и заетостта на сектори с интензивно авторско право (съответно 15,3% и 10%).
  • Приносът на минното дело към БВП и износа от Перу и Чили е похвален. Тези сектори са интензивни с търговски марки и патенти в Перу, но в Чили те са интензивни само по отношение на търговски марки. Това се обяснява с различния подбор на патентно интензивни сектори в Перу, включително всички заявления, независимо от статута им на пребиваване.
  • Уругвай има най-нисък принос при секторите с интензивни права на интелектуална собственост към износа на продукти (44%).

Изводът от тези проучвания, проведени в първата фаза на IP Key, е че индустриите с интензивни права на интелектуална собственост допринасят за местните икономики (заетост, БВП и износ) на тези страни, като по този начин потвърждават икономическите ползи от правата на интелектуална собственост:

Проектът, финансиран от Европейския съюз, ще продължи три години. По-специално, IP Key Latin America ще работи в области, свързани с търговски споразумения, които вече са подписани или се договарят между ЕС и Латинска Америка. Проектът, също така, има за цел да подобри нивото на защита и насърчаване на правата на интелектуална собственост в полза на бизнеса и широката общественост.

След успеха на първата фаза на проекта (2018-2021), официалното стартиране на втората фаза бележи възобновяването на дейностите на IP Key Latin America. Те включват проучване за въздействието на интелектуалната собственост в Бразилия и семинари за укрепване на географските указания и обсъждане на прилагането на интелектуалната собственост с митническите органи.

Може да харесате още...