hfhfhfhfhfh

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И БИО РАЗНООБРАЗИЕ

В свое изказване по случай Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май, Генералният директор на WIPO Франсис Гъри наблегна на ангажимента, който Организацията е поела да спомогне за това, интелектуалната собственост да играе позитивна роля в опазването на биоразнообразието и в споделянето на ползите, произтичащи от използването на генетични ресурси. Специален комитет, подразделение на WIPO, си е поставил за цел да изработи международна правна рамка, за да бъдат ефективно защитени традиционни знания, генетични ресурси и традиционни форми на културно изразяване.

Източник: http://www.wipo.int/

Може да харесате още...