hfhfhfhfhfh

INTEL не успя да спре марка Intelmark

марка

Чрез Европейския съд Интел неуспешно се опита да спре използването на марка Intelmark, собственост на CPM.

Според Съда, фактът, че по-ранният бранд има добра репутация, че стоките или услугите не са сходни или идентични с тези на по-късната марка, че по-ранната марка е уникална и че за средния потребител “по-късната търговска марка напомня на по-ранната” не е достатъчен, за да се заключи, че чрез използването на по-късната марка се извличат или ще се извлекат дивиденти, или че то ще навреди на отличителния характер на по-ранната марка.

Беше обяснено, че доказването на вреда изисква доказателства за промяна, или вероятност за такава, в пазарното поведение на средния потребител, които купува стоките или услугите, носещи по-ранната марка. Това наи-вероятно ще накара собствениците на известни брандове да провеждат проучвания или да търсят други начини за доказване на промяна в поведението на своите потребители.

Автор: Надежда Драгомирова


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патент, полезнен модел и търговска марка, марки за услуги, сертификатни марки и колективни марки, промишлен дизайн, топология на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на партала.

 

Може да харесате още...