Световният икономически климат се подобрява, показва проучване на Международната търговска камара (ICC) и Института за икономически изследвания Ifo

Париж, 13 февруари 2013 г.

Световната икономика показва признаци на просветляване след шест месеца на стагнация, според глобално проучване на икономическите експерти от Международната търговска камара (ICC) и базираният в Мюнхен Институт за икономически изследвания Ifo.

Последното Световно Икономическо проучване на ICC-Ifo показва индекс за икономическия климат от 94,1 пункта за първото тримесечие на 2013г., в сравнение с 82,4 пункта в края на 2012г., след две тримесечия на спад. Новото глобално покачване бе предизвикано от значителното нарастване на оптимизма на експертите за шестмесечната икономическа перспектива. Междувременно оценките за настоящата икономическа ситуация се подобриха съвсем леко.

Генералният секретар на ICC Жан-Ги Кариър беше окуражен от резултатите от проучването, но остана предпазлив. Той заяви: „Докато признаците на въстановявения икономическия оптимизъм са повишаване на доверието, нови подходи от страна на правителството и бизнеса все още са спешно необходими за постигане на икономически растеж.“

Ifo даде положителни бизнес данни от Китай и САЩ, след като първата фискална скала беше избегната, което помогна да се вдигне мрака. Друга подкрепа беше обещанието на Президента на Европейската централна банка Марио Драги миналата година, да направи „всичко, което е необходимо“, за да защити Евро зоната от колапс.

Азия се съживява

Най-рязкото подобрение на икономическия климат беше наблюдавано в Азия, където ICC-Ifo индикатора за икономическия климат се е покачил над дългосрочната си средна стойност. От края на 2012г., експертите са станали по-оптимистично настроени за икономическата ситуация в Азия и очакванията се повишиха.

Икономическият индикатор за Северна Америка е нараснал също, което се дължи най-вече на мнението, че сегашната икономическа ситуация се е подобрила, въпреки че все още е „не напълно задоволителна“.

Евро зоната проблясък на надежда

Ханс-Вернер Зин, Президент на Ifo института, каза: „Оценките на шестмесечните икономически перспективи на Евро зоната сега са най-позитивни от близо две години, което е сигнал за проблясък на надежда за икономическата ситуация в Евро зоната.“

Като цяло проучването показа икономическия климат в западните Евро области като слаб, но подобряващ се. Това се дължи основно на значително по-светлите шестмесечни очаквания – във всички Евро страни, с изключение на Естония.

Анкетираните описват икономиките на Гърция, Италия, Португалия, Испания и Кипър като „боледуващи“, само леко зад техните Евро съседи. Само Германия и Естония получиха положителни оценки.

Инфлация

1169 икономически експерти от 124 страни на Световното икономическо проучване са били разпитвани също относно инфлацията. Това даде средна глобална оценка на инфлация от 3,3% за 2013г., което е спад спрямо 3,6% през миналата година. Прогнозите за Евро зоната спадна до 2,1% за 2013г. от 2,4% миналата година. Краткосрочните лихвени проценти, определени от централните банки, се очаква да останат до голяма степен непроменени през следващите шест месеца. А дългосрочните лихвени проценти, тези, които са засегнати най-вече от капиталовия пазар, изглежда само леко ще се покачат.

Участниците в Световното икономическо проучване очакват стойността на щатския долар умерено да се увеличи през следващите шест месеца и обменният курс Евро/Щатски долар да остане стабилен.

Фокус върху малките и средни предприятия

Специален въпрос на Международната Търговска Камара, включен в изследването, разкри широк международен консенсус за икономическото значение на малките и средни предприятия (МСП). Подкрепата бе особено силна в Европа, където, според Европейската комисия, МСП осигуряват две трети от работните места в частния сектор и наброяват 99% от целия Европейски бизнес. Почти всички експерти на Световното икономическо проучване, анкетирани в Западна Европа смятат сектора на МСП за значителен и здрав, такъв „от съществено значение за националната икономика“.

Икономическите експерти също бяха попитани дали достъпа на МСП до банкови кредити са били обезпокоени от световната финансова криза. Отговорът бе преди всичко „да“ в Северна Америка, Източна и Западна Европа, Океания и страните от Общността на независимите държави (ОНД). Междувременно, в области по-малко пряко засегнати от кризата – Азия, Латинска Америка, Африка и Близкия Изток – МСП са изправени пред известни затруднения при получаването на банков кредит, но проблемът е по-слабо изразен.

Анализаторите на проучването посочиха, че недостига на банков кредит, най-вече в Европа, е бил тежко ограничение не само за малките и средни предприятия, но и за цели икономики, особено в Италия, Великобритания, Унгария, Албания, Словения, Португалия, Ирландия, Румъния, Испания и Гърция.

Може да харесате още...