GetMovies.ru – удачен бизнес модел за разпространение видеосъдържание

В Русия вече абсолютно безплатно потребителите GetMovies.ru могат да използват части от защитено от авторското право видеосъдържание.  GetMovies.ru обяви, че потребителите му вече могат да гледат част от легалното видеосъдържание напълно безплатно.  Порталът предоставя възможност на притежателите на авторски права да получават справедливо заплащане за използване на техните творби чрез лицензи. Това ще става чрез платен абонамент, цената за който ще се определя в зависмост от съдържанието и времетраенето на филмите.

Според www.kaldata.com „Интернет услугата стартира през 2006 година. Дневната й аудитория достига 30 хиляди потребители, като до момента те имат достъп до повече от 4 000 единици съдържание с обща продължителност над хиляда и петстотин часа“.
Това е чудесен пример за работещ бизнес модел, при който са удолетворени и балансирани интересите и на трите страни – притежатели на права, потребители и собственици на интернет портали за разпространение на обекти на авторско право.

Може да харесате още...