hfhfhfhfhfh

Фантоми предлагат регистрация на марки и патенти

В последните няколко години значително се повиши ролята и значението на интелектуалната собственост. Все повече компании се грижат за своите нематериални активи и се стремят те да бъдат добре защитени чрез съответните регистрации в националните патентни ведомства или международните организации, отговарящи за това. Бизнесът се разраства, но с това се появяват и мошенически фирми, които се стремят по нечестен път да извличат изгода от регистрацията на патенти и търговски марки. За какво става дума?

От няколко години Европейското патентно ведмоство, Офисът за хармонизация на вътрешния пазар, Световната организация за интелектуална собственост, Патентентните офиси на Германия, Англия, Австралия и фирми от САЩ алармират за появата на компании, които разпращат фалшиви писма на притежателите на търговски марки и патенти. Писмата изглеждат като официален документ, издаден от чуждестранна организация. Авторите използват объркващи изрази и адреси, подвеждащо сходни с тези на легитимните международни организации, така че при бърз прочит недобре запознат човек лесно би се подвел. В тях обикновено се настоява да бъде платено за регистрирането или пререгистрирането на търговски марки или патенти в несъществуващи в действителност международни регистри. Предлагат се и някои услуги (например, наблюдение на марки, публикации, вписвания и др.) и се прилагат сумата и условията за плащане. В повечето случаи писмото съдържа и разяснение, че при не плащане на посочената сума, собственикът на съответната марка или патент рискува да загуби правата си върху тях. Тези измамнически писма са адресирани пряко до притежателите на съответните обекти на интелектуална собственост, а не до техните представители по индустриална собственост. Тъй като собственици на марки и патенти са обикновено големи компании или малки и средни предприятия, които не винаги са запознати с всички процедури, те лесно биха се подвели по официалния вид на писмото и биха платили исканата сума. Така често се случва и на практика. Правилото по принцип е, че всички организации, които са оторизирани да извършват регистрация на марки и патенти в своята делова работа контактуват пряко само с представителите по индустриална собственост, които са посочени в заявката.

Редакцията на националния портал за интелектуална собсвеност бе уведомена, че подобно писмо, изпратено от унгарска фирма, е получено и от българска компания по повод международната регистрация на нейна марка. Искана е сумата от 1 590 евро, за да се регистрира марката в специален регистър. Собственикът веднага се е обърнал към своя представител по индустриална собственост и така е „избегнал” плащането на голяма сума пари за услуги без всякаква стойност.

По този повод се объщаме към всички собственици на марки и патенти:

  • Ако получите писмо от непозната за вас компания и особено, ако се иска да бъде извършено плащане във връзка с притежавани от вас права върху индустриална собственост, не бързайте да плащате!
  • Писмото изглежда много правдоподобно като официален документ, но предлаганите услуги са фалшиви! Националните патентни ведомства, ЕПВ, OHIM, СОИС са единствените институции, които могат да извършват регистрация на патенти, съответно търговски марки. Вписването във всякакви други регистри е недействително и няма стойност!
  • Имайте предвид, че официалните институции по правило комуникират с вашия представител, а не директно с вас и е крайно необичайно да получите писмо директно от тях!
  • Ако все пак се съмнявате в истиността на документа, консултирайте се с вашия представител по индустриална собственост!

Може да харесате още...