EPO задълбочава сътрудничеството си със страните от АСЕАН

АСЕАНХаной, 14 януари 2011 г. – откас от официялното прес съобщение на EPO

Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и служби за интелектуална собственост на страните от АСЕАН се стремят да подобрят сътрудничеството в областта на защитата на правата на интелектуална собственост.

На 13 и 14 януари във Виетнам се провежда шестата среща на ЕPO и ръководителите на организециите за интелектуална собственост на АСЕАН

Конференцията беше открита от министъра на виетнамското правителство на науката и технологиите, проф. Хоанг Ван Фонг.  „ЕПО е ключов партньор за Виетнам в областта на интелектуалната собственост“, заяви министърът. „През последните години е налице активно сътрудничество в областта на обмен на патентна информация, патентната експериза и администрация, развитие на човешките ресурси и повишаване на IP осведомеността. Подписването на нов меморандум за разбирателство, повишаване на отношения на сътрудничеството на стратегическо ниво, ще помогнат както на страни за решаване на вътрешните си проблеми и да се справят с общите предизвикателства пред регионалната и международната система на правата на интелектуална собственост. Заедно с ЕПО ние сме ангажирани с ефективното изпълнение на този Меморандум. „

Меморандумът за разбирателство, относно подобряването на двустранното сътрудничество, подписано между ЕПО и NOIP точно преди HIPOC представлява първият етап към стратегическо сътрудничество с региона на АСЕАН. Двустранното сътрудничество между NOIP и Европейската патентна служба започва през 1990-те години и беше институционализиран през ноември 2000 г..

„Виетнам е въплъщение на динамиката и развитието на региона на АСЕАН, която се превърна в двигател за растежа на световната икономика“, каза председателят ЕПО Benoît Battistelli при откриването на HIPOC. „Патентите са полезен инструмент за насърчаване на иновациите и насърчаване на икономическия растеж. Като един от водещите патентни ведомства, ЕПВ го вижда като своя мисия да работи с партньорски офиси в региона на АСЕАН и на други места, за създаването на основано на качеството патентната система на международно ниво, която да поддържа на глобалната икономика. „

HIPOC 2011 г. са с участието на лидери и други представители на високо равнище на IP офисите на страните от АСЕАН, Европейската патентна организация и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). На конференцията се очаква да се установи междурегионален диалог за решаване на патентни въпроси, свързани с политиката.

HIPOC се организира от 2003 г., и оттогава е направила значителен принос за повишаване на патент за сътрудничество в региона на АСЕАН.  Темата на таз годината конференцията е „Повишаване на отношенията АСЕАН и ЕПО на стратегическо ниво“, за търсене на сегашното състояние и бъдещите насоки на ЕПО и АСЕАН отношения.

В резултат на интеграцията на региона на АСЕАН в световната търговска система, АСЕАН IP служби са получавали бързо нарастващия брой заявления за патенти. Днес те поемат над 30 000 заявления годишно, като от страни членки на ЕПО около 9 000 или 30% от общия брой през 2008 година. В същото време се наблюдава значително повишаване на броя на заявки за европейски патент, подадени от фирми от АСЕАН – 334 през 2010 г., общо от 2005 г. на 1 800.
Националната служба за интелектуална собственост на Виетнам (NOIP) е държавна агенция към Министерството на науката и техниката, която изпълнява държавни функции за управление и осигурява изпълнението на процедурите за учредяване на правата върху индустриалната собственост (патенти, полезни модели, търговски марки, промишлени дизайни, географски указания и т.н.), както е предвидено от законите и правилата. Всяка година тя получава над 3 000 заявки за патенти, 2 000 промишлени дизайни и близо 30 000 заявления за регистрация на марки. Тя предоставя повече от 800 патента, 1 200 промишлени дизайни и близо 23 000 удостоверения за регистрация на марката. В момента тя има около 300 служители, от които повече от 50 патенти експерта, 12 експерта занимаващи се с експертиза на промишлени дизайни и около 60 експерта извършващи експертиза на заявките за марки.

Може да харесате още...