EPO и USPTO стартират Кооперативна патентна класификация

ЕРО и патентното ведомство на САЩ (USPTO) стартираха схема за „Кооперативна патентна класификация“ (КПК) – глобална класификационна система за патентни документи. Системата е резултат от партньорство между EPO  и USPTO в техния общ стремеж да развият проста, международно съвместима класификационна система за технически документи и по-специфично – патентни публикации, които ще бъдат използвани от двете бюра в процеса на одобряване на патенти. КПК е продукт на амбициозна хармонизация който включва най-добрите класификационни практики на двете бюра.

„Стартирането на КПК представлява значителен пробив в усилията да се постигне по-голямо хармонизиране в патентната система на международно ниво“, каза президентът на ЕПО Benoît Battistelli. „То е значителна стъпка по пътя към подобрена ефективност в патентната система в полза на глобалната икономика и е ключово за осигуряване на ефективна патентна защита чрез базирана на качество патентна система. Свършената за много кратко време от екипите на проекта и патентните експерти на двете бюра работа заслужава признанието на цялата общност в областта на интелектуалната собственост.“

„Днешният официален старт е огромно постижение, което отразява общите усилия на двете бюра да създадат двустранна класификационна система, която ще донесе значителни ползи на глобалната иновативна общност“, каза вторят секретар по въпросите на търговията и интелектуална собственост и директор на USPTO David Kappos. „КПК ще насърчи усилията за патентно хармонизиране като подобри нашите способности да постигаме целите си и да работим в интегрирана мрежа на бюрата за интелектуална собственост.“

От октомври 2010 г. EPO и USPTO работиха заедно за да разработят КПК. Първоначално са включени около 250 000 символа, базирани на Европейската класификационна система (ECLA) и обединявайки най-добрите класификационни практики на двете бюра, КПК дава възможност на експертите и потребителите на патенти от цял свят да провеждат търсения на патенти чрез достъп до същите колекции от класифицирани документи. Това води не само до по-ефективно търсене на състояние на техниката, но също ще подобри ефективността чрез инциативи за поделяне на работата, за да се избягва ненужно удвояване на задачите.

КПК дефиниции, които съдържат подробно описание на предмета на техниката ще са налични за всеки КПК подклас и ще бъдат осъвременявани редовно. В началото на 2013 г. ще бъде достъпно и дистанционно обучение на потребителите.

Сайт на Кооперативната патентна класификация: http://cooperativepatentclassification.org/

Може да харесате още...