CPVO стартира нов инструмент за онлайн търсене

онлайн търсене

Снимка: Alexandra Koch

Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) стартира нов инструмент за онлайн търсене, който позволява на потребителите да се сдобият с цялата необходима информация за крайните дати за подаване на заявления и изискванията за предоставяне на растителен материал по видове и според службите за проверка, които понастоящем са натоварени с техническата проверка за удовлетворяване на критериите РХУ (критерии за различимост, хомогенност и устойчивост) от името на CPVO.

За видовете, за които не е посочена служба за извършване на експертиза в ЕС, базата данни съдържа информация за сътрудничещи органи в трети държави.

За да се улесни достъпа до данните за растителните видове е предвидено ново визуално оформление и персонализирани IT функционалности. Например, чрез новия инструмент за онлайн търсене вече е възможно потребителите да извършват проучване на множество видове едновременно и да експортират всички съответни данни в таблица.

Друго значително подобрение е, че новата S2 / S3 база данни се актуализира ежедневно. Освен това веднъж годишно (в средата на февруари) съдържанието на публикацията се извлича и публикува в pdf формат на уебсайта на CPVO.

От заявителите се изисква да се свържат с CPVO, ако информацията за видовете, за които те подават заявление, не е налична.

Отговорност на заявителя е да се запознае в достатъчна степен с всички аспекти на процедурата за подаване на заявление, включително подробностите относно предоставянето на растителен материал за провеждането на техническата проверка.

Заявления могат да се подават по всяко време. CPVO предвижда техническата проверка да започне в периода на отглеждане след крайната дата, ако до нея е получено валидно заявление.

При подаване на заявление заявителят трябва да е в състояние да предостави растителен материал от сорта си в рамките на срока, с качеството и в количеството, определени от CPVO. В противен случай той рискува да получи отказ на заявлението си. Заявителят следва да предостави растителния материал само след получаване на писмено искане от CPVO.

Може да харесате още...