Канада се присъедини към TMview

CIPOСчитано от 14 септември 2015г., Ведомството за интелектуална собственост на Канада (CIPO) предоставя информацията за своите търговски марки да бъде достъпна за търсене през инструмента за търсене TMview.

Интегрирането на CIPO е конкретен резултат от Програмата за международно сътрудничество, управлявана от OHIM съвместно с партньорите на организацията по света.

С това ново разширение общият брой ведомства, участващи в инструмента за търсене на марки TMview става 41, а с добавянето на почти 1,3 милиона търговски марки от Канада, TMview вече предоставя информация и достъп до повече от 27.4 заявени и регистрирани търговски марки.

От въвеждането на TMview на 13 април 2010г., инструментът е обслужил повече от 15,2 милиона търсения на търговски марки от 148 различни държави, като потребителите от Испания, Германия и Италия са сред най-честите посетители на сайта.

Базата данни TMview съдържа информация от повечето национални служби в областта на индустриалната собственост в ЕС, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM и редица международни партньорски служби в областта на заявките за търговски марки и регистрираните марки извън ЕС. Информацията може да бъде намерена на всички езици, използвани в участващите ведомства. Въпреки, че данните са достъпни чрез централизирана система, всяко ведомство остава техен собственик и продължава да носи отговорност за поддържането им.

Източник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар

Може да харесате още...