CETA – споразумение Канада – Европейски съюз с акцент върху различни аспекти на интелектуалната собственост

canadaНа 18 октомври 2013г., Канада и Европейския съюз сключиха принципно споразумение: Всестранно търговско-икономическо споразумение (CETA). Макар че преговорите и изготвянето на окончателния текст ще продължат през следващите няколко месеца, подписването свидетелства, че страните са постигнали съгласие по всички основни въпроси.

Точното съдържание на CETA все още не е известно, но споразумението е доста обширно по обхват, представяйки нови възможности и предизвикателства. CETA е голям проект и неговите разпоредби реално ще се отразят на всеки сектор от икономиката, включително сферата на интелектуалната собственост с различните ứ аспекти. Като всяко търговско споразумение, CETA цели да намали препятствията пред търговията със стоки и услуги, но прави и много повече като въвежда закрила за инвеститори, отваря пазарите за обществени поръчки и представя нови правила за за сфери като интелектуалната собственост, конкуренцията, телекомуникациите и електронната търговия.

Според канадски представители, участвали в съставянето на икономическото споразумение, разпоредбите на CETA по отношение на авторското право „отразяват наскоро приетия Закон за осъвременяване на авторските права“, което означава, че CETA няма да промени канадските разпоредби в областта на авторскоправната закрила.

Във фармацевтичния сектор, Канада е дала съгласие да удължи периода на закрила правопритежателите на фармацевтични патенти. Конкретните подробности как тази засилена патентна закрила ще действа, все още не са известни.

Европейският съюз се бори усилено, за да постигне закрила на своите географски означения, които са есклузвини знаци, посочващи произхода на даден хранителен продукт. Понастоящем, Канада признава ограничен брой географски означения, но в следствие на преговорите по споразумението, техният брой значително ще се увеличи.

След като финалния текст на международното споразумение бъде приет, то ще бъде преведено на 22-та официални езика в Европейския съюз. След като това се случи, CETA трябва да бъде ратифицирано от Канада и ЕС, а е вероятно да се наложи ратификация от всички страни членки на ЕС. Очаква се да изминат няколко години докато CETA реално влезе в сила.

Надежда Драгомирова

Може да харесате още...