hfhfhfhfhfh

Новини

нов сорт

39 заявки за нов сорт орхидея само за периода януари-март 2021

Свидетелство за нестихващ интерес към орхидеите намираме в статистическата информация, периодично публикувана от Службата на Общността за сортовете ратения CPVO. Според данните, оповестени в Twitter профила на организацията, само за първото тримесечие на 2021г...

търговски марки

Търговски марки и движение на стоки между Великобритания и ЕС

Свободното движение на стоки е една от „четирите свободи“, гарантирани от европейския единен пазар. Великобритания напусна единния пазар на 31 декември 2020 г в края на преходния период за Брекзит. Какво означава това за...

търговски марки

САЩ – ускорени процедури за търговски марки, свързани с COVID-19

В отговор на пандемията с COVID-19 и с оглед на критичната необходимост от разработване и бързо пускане на пазара на медицински продукти и услуги за борба с вируса, Ведомството за патенти и търговски марки...

TMclass, търговски марки

Нов участник в инструмента за класифициране на търговски марки TMclass

От 17 май 2021 г. Ведомството за търговски марки и промишлени дизайни на Египет (TIDO) се присъединява към TMclass със стоки и услуги на арабски език. Това последно присъединяване на TIDO увеличава на 82...

публичен домейн

Продължителност на авторско право и попадане в публичния домейн

Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO е от ведомствата с най-голяма активност в социалните мрежи. Наред с чисто информативните публикации, свързани с дейността на организацията, EUIPO публикува и кратки любопитни материали, които предизвикват...

културно изразяване

Закрила на традиционно културно изразяване

Традиционното културно изразяване привлича все по-голямо внимание не само от правителства, културни институции, коренно население и местни общности, но и от международни организации като СОИС и международни асоциации като AIPPI, експерти в областта на...

интелектуална собственост

Интелектуална собственост в сферата на здравеопазването

Патентната закрила изпълнява различни функции, най-широко признатата от които е стимулиращата. При липса на закрила на интелектуална собственост изобретателите не биха могли да получат възвръщаемост от своя труд, а това се отразява демотивиращо на...

международна търговска марка

Разширяване на обхвата на международна търговска марка

За да се добавят допълнителни държави/региони към вече регистрирана международна търговска марка (т.е. да се разшири нейния географски обхват на закрила), притежателите следва да заявят последващото си посочване онлайн или да използват формуляр MM4.

патент

В САЩ бе регистриран патент No. 11 000 000

Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO) официално издаде патент с номер 11 000 000. 11 милионният патент, предоставен на изобретателите Saravana B. Kumar и Jason S. Diedering от 4C Medical Technologies,...