Как се регламентират отношенията, свързани с обекти на авторско право?

Отношенията, свързани с обекти на авторско и сродни права се регламентират в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).