Категория: Авторско право

интелектуалната сосственост, младежките, авторски права

Младежките позиции спрямо авторските права

Излязоха резултатите от общоевропейското младежко информационно табло за авторските права за 2022 г. относно възприемането на интелектуалната собственост сред младите европейци. Проучването, публикувано от EUIPO чрез Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуалната собственост,...

Международни и български организации в областта на авторското право

Международни и български организации в областта на авторското право

В областта на литературните произведения Международна асоциация на издателите/ International Publishers Associsation (IPA): www.ipa_uie.org; Съюз на писателите; Съюз на преводачите: www.bgtranslators.org; Булрепро сдружение на автори и издатели за колективно управление на правата при презаписване...

Какво е „използване“ на произведение?

Какво е „използване“ на произведение?

Използване на обект на авторско право е: възпроизвеждането на произведението; разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението; публичното представяне или изпълнение на произведението; излъчването на произведението по безжичен път; предаването...

Колко продължава времетраенето на авторското право?

Колко продължава времетраенето на авторското право?

Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт. При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът от 70 години започва да тече след смъртта на последния преживял...

Как се изполва произведение на авторското право?

Как се изполва произведение на авторското право?

Произведение – обект на авторското право може да бъде използвано със съгласието на автора, освен ако не е предвидено противното изрично в ЗАПСП. Как възникват организациите за колективно управление на права? Ефективно ли е...

Какво е съдържанието на авторското право?

Какво е съдържанието на авторското право?

Авторът има право: да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това; да иска признаване на неговото авторство върху съответното...

Кой е „автор“?

Кой е „автор“?

Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Юридически лица и трети физически лица могат да са носители на авторски права само в изрично предвидените в закона случаи, като...

Кои са обектите на авторско право?

Кои са обектите на авторско право?

Съгласно чл. 3 от ЗАПСП „ Обектите на авторско право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и...

Как възниква авторското право?

Как възниква авторското право?

Съгласно чл.2 от ЗАПСП „Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението“. Тоест момента на създаване на дадено произведение е и моментът на възникване на авторските...