hfhfhfhfhfh

EPO

ПОРЕДЕН НЕУСПЕХ ЗА ИЗБОР НА ПРЕЗИДЕНТ НА ЕПВ

ПОРЕДЕН НЕУСПЕХ ЗА ИЗБОР НА ПРЕЗИДЕНТ НА ЕПВ

На 2-ри и 3-ти февруари бе проведена 121-та среща на Административния съвет на Европейското Патентно Ведомство. За пореден път обаче нов президент не бе избран. Процедурата ще бъде изпълнена за четвърти път на 01...

НОВ ОПИТ ЗА ИЗБОР НА ПРЕЗИДЕНТ НА ЕПВ

НОВ ОПИТ ЗА ИЗБОР НА ПРЕЗИДЕНТ НА ЕПВ

Трети поред опит за избор на президент на Европейското Патентно Ведомство е насрочен за 2-ри и 3-ти февруари, тъй като през октомври и декември 2009г никой от кандидатите не можа да събере ¾ от...

ПАТЕНТ ЗА ЕКСТРАКТ ОТ МУШКАТО, ОТМЕНЕН ОТ ЕПВ

ПАТЕНТ ЗА ЕКСТРАКТ ОТ МУШКАТО, ОТМЕНЕН ОТ ЕПВ

Решението за отмяна на патента, Европейското патентно ведомство е взело, тъй като той не отговарял на изискванията на Европейската конвенция за патентите. Патентът с номер EP 02777223 B1 се отнася до извличането на определени...

ЕПВ ЩЕ ПРОВЕДЕ ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА ПАТЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ

ЕПВ ЩЕ ПРОВЕДЕ ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА ПАТЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ

С цел да подобри разбираемостта и достъпа до патентна информация, Европейското патентно ведомство провежда ново проучване относно това кой и по какъв начин използва патентната информация и най-вече с каква цел. Ще бъдат изследвани...

The hunt is on for Europe’s best inventors

European Inventor Award 2010 now open for proposals/ Closing date 12 September 2009 / Award Ceremony in Madrid next April / Entry submission at www.epo.org/european-inventor <http://www.epo.org/european-inventor> Munich/Brussels, 29 June 2009 – Europe’s capacity for...

Семинар „Как да разбираме комуникациите на ревизорите и измененията към европейските приложения“

Семинар „Как да разбираме комуникациите на ревизорите и измененията към европейските приложения“

         Института по Икономическа Политика инициира семинар в сътрудничество с Академия на ЕПВ на тема „Как да разбираме комуникациите на ревизорите и измененията към европейските приложения“. Семинарът ще се проведе на...

EPO begins search for new president

EPO begins search for new president

Alison Brimelow, president of the EPO, will not stand for a second term after her three-year contract to the staff at the IP office. Member states will now begin the process of recruiting a...