hfhfhfhfhfh

Редакторска колегия

Редакторска колегия

Иван Иванов

Иван Иванов

Представител по индустриална собственост, Европейски патентен представител, Европейски представител по марки и дизайни, независим оценител на ИС, консултант по индустриална собственост в IP Consulting. Интереси в сферата на защитата и управлението на индустриалната собственост...

Аглика Иванова

адв. Аглика Иванова

Консултант в IP Consulting. Работи в сферите на Интелектуална собственост, Авторско право, Нелоялна конкуренция, Защита на потребителите, Франчайзинг, Медийно право, Процесуално представителство. Изпълнителен секретар на Асоциацията на собствениците на марки в България. Член е...

доц. д-р Иван Чалъков

Доц. д-р Иван Чалъков е ръководител на катедра „Социология“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. От 1985г. до 2004г. работи в БАН – 1988г защитава докторска дисертация по социология на научното познание, а в периода 1995г....

проф. д-р Виолета Цакова

Специалист в областта на Авторското право и сродните му права, уважаван преподавател в катедра “Интелектуална собственост”, Университет за национално и световно стопанство. Доц. Цакова е автор на редица публикации в областта на авторското право...

Добринка Добрева

Д-р Добринка Добрева

Специализиран консултант и регистриран представител по индустриална собственост с правомощия в областта на марки, географски означения, промишлени дизайни, изобретения и полезни модели. Добринка Добрева е инженер химик, доктор на техническите науки. През 1978 година...

Nadezhda Dragomirova

Надежда Драгомирова

Завършила Връзки с обществеността във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и успешно защитила магистърска степен по Управление на човешките ресурси в Университет за Национално и Световно Стопанство, София. Работи като редактор на Националния...