Категория: Нашите автори

Националният портал за интелектуана собственост IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. След създаването му през 2000г автори на публикации са били доц. д-р Никола Иванов д.м.н., Румяна Добрева, Мария Серкеджиева, доц. д-р Виолета Цакова, Георги Дамянов, д-р Робърт Хахл, Румяна Бекярова, инж. Иван Иванов, адв. Аглика Иванова, доц. д-р Стефан Стефанов, проф. Веселина Манева, Владя Борисова, Георги Саракинов, доц. Мария Маркова, доц. д-р Петко Тодоров, проф. д-р Емил Марков, Елица Ценова, Велизар Соколов, Румяна Василева, Антония Якмаджиева, Даниела Ценева – Сапунджиева, Люба Жекова, Николай Крушков, Мария Дойнова, Първолета Динева, Олга Йосифова, Любка Милкова, Laura Pasanciuc, инж. Виолета Шентова, д-р Рик Найфилд, Vijai Yadav, Dr. Edgar Krieger (Генерален секретар на CIOPORA), Pau Miserachs, Елица Матеева, Брус Маргулес, Венцислав Стоилов, Zulfiqar Khan, Николай Дишовски, Румяна Добрева, Надежда Драгомирова, Lisa Lovell, Donal O’Connell, инж. Мария Златарева, Frank Soutoul, Жан-Филип Бресон, Радо Михов, Александър Найденов.


Националният портал ipbulgaria.bg не носи отговорност за авторството и съдържанието на материали, предоставени му за публикация от кореспонденти и автори на портала. Всякакви претенции следва да бъдат отправяни само и единствено към посочените автори на публикуваните материали.

Материалите, публикувани на страниците на ipbulgaria.bg са обект на авторско право. Използването им, частично или в цялост, за печат, електронно или по друг начин, не е позволено, освен с писменото съгласие на ipbulgaria.bg.

проф. Веселина Манева

проф. Веселина Манева

Проф. Веселина Манева е професор по Право на интелектуална собственост в Нов български университет, София. Води курсове по: Право на индустриална собственост, Авторско право, Международноправна закрила на интелектуалната собственост, Законодателство в музикалните изкуства и...

Иван Иванов

Иван Иванов

Иван Иванов е патентен специалист и представител по индустриална собственост, консултант по индустриална собственост в IP Consulting. Работи по защитата и управлението на индустриалната собственост на предприятията от фармацевтичната, козметично-парфюмерийната и хранително-вкусовата индустрия в...

Аглика Иванова

Адв. Аглика Иванова

Адв. Аглика Иванова е завършила право в Университет за Национално и Световно Стопанство, София, единствен в страната със специализация и профилирано обучение и подготвен преподавателски екип по интелектуална собственост. По-късно специализира в Катедра по...

Проф. д-р Никола Иванов

Проф. д-р Никола Иванов

Проф. д-р Никола Иванов д.м.н. е специалист по вътрешни болести, воeнно-полeва терапия и кардио-ревматология. Завършил е клинична ординатура по вътрешни болести към ВМА. Последователно работи като завеждащ кардиологичен кабинет, отделение, заместник-началник на клиника по...