hfhfhfhfhfh

EUIPO

OHIM

Втора фаза от изграждането на нова сграда за OHIM

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM достигна важен етап от проекта за изграждане на ново разширение на сградата, в непосредствена близост до сегашната централа на Ведомството в Agua Amarga. Обявлението за търга, свързан...

22 различни начина да напишем „сътрудничество“

Последното издание на бюлетина IPC&C (да си сатрудничим и сближим, бел.ред), които съобщава за напредък в многообразните дейности по сътрудничество на OHIM, национални ведомства по интелектуална собственост и потребителски организации, е наличен за безплатно...

OHIM

Заглавия на класовете – Работен пакет 2

В средата на декември 2011г. OHIM организира среща, свързана с Проекта за Заглавия на класовете – Работен пакет 2 в своята централа в Аликанте. Това е вторият проект, част от Конвергентната програма като целта...

Скрити дизайни (Дизайн на Общността)

Скрити дизайни (Дизайн на Общността)

Отделът по заличаванията на OHIM има шанса да изясни позицията си спрямо клаузата за видимост от чл. 4(2) от Регламента за Дизайн на Общността (CDR), който изключва скритите дизайни от защита. Във въпросния случай...

OHIM 2011 – Преглед на изминалата година

OHIM 2011 – Преглед на изминалата година

Стратегически план За OHIM, 2011г ясно се характеризира с изработването и последвалото реализиране на Стратегическия план на Ведомството. В следствие на интензивен процес на консултации със служители на OHIM, националните ведомства по интелектуална собственост...

ohim интелектуална собственост

Десето издание на Ницска класификация

От 1-ви януари 2012г., OHIM ще започне прилагането на Ницска класификация. Заявки, подадени преди тази дата няма да бъдат рекласирани, дори ако заявителят подаде съответното искане. Също така, при подновяване няма да бъдат рекласирани...

OHIM – Проучване удовлетвореността на потребителите 2010 – 2011

OHIM – Проучване удовлетвореността на потребителите 2010 – 2011

OHIM си е поставило амбициозната цел да постигне съвършенство на предоставяните услуги, но признава, че за да ги осъществи, трябва да има добра представа какво потребителите очакват от ведомството, и как нуждите им могат...

Разделяне на дизайни от патенти

“Дизайнът следва функцията” е не просто широко разпространено мнение в света на промишлените дизайни, а реално установен факт, доказан от увеличаващият се брой регистрирани дизайни на Общността (RCD) за технически продукти, представляващи фината линия,...

ohim интелектуална собственост

Българското патентно ведомство си сътрудничи с OHIM

Ведомството за марки и дизайни на Общността (OHIM), ведомството което регистрира марки и дизайни на ЕС, активно си сътрудничи с патентно ведомство на Република България. На 2 март 2007 е подписан първия двустранен договор...