hfhfhfhfhfh

EUIPO

OHIM 2011 – Преглед на изминалата година

OHIM 2011 – Преглед на изминалата година

Стратегически план За OHIM, 2011г ясно се характеризира с изработването и последвалото реализиране на Стратегическия план на Ведомството. В следствие на интензивен процес на консултации със служители на OHIM, националните ведомства по интелектуална собственост...

ohim интелектуална собственост

Десето издание на Ницска класификация

От 1-ви януари 2012г., OHIM ще започне прилагането на Ницска класификация. Заявки, подадени преди тази дата няма да бъдат рекласирани, дори ако заявителят подаде съответното искане. Също така, при подновяване няма да бъдат рекласирани...

OHIM – Проучване удовлетвореността на потребителите 2010 – 2011

OHIM – Проучване удовлетвореността на потребителите 2010 – 2011

OHIM си е поставило амбициозната цел да постигне съвършенство на предоставяните услуги, но признава, че за да ги осъществи, трябва да има добра представа какво потребителите очакват от ведомството, и как нуждите им могат...

Разделяне на дизайни от патенти

“Дизайнът следва функцията” е не просто широко разпространено мнение в света на промишлените дизайни, а реално установен факт, доказан от увеличаващият се брой регистрирани дизайни на Общността (RCD) за технически продукти, представляващи фината линия,...

ohim интелектуална собственост

Българското патентно ведомство си сътрудничи с OHIM

Ведомството за марки и дизайни на Общността (OHIM), ведомството което регистрира марки и дизайни на ЕС, активно си сътрудничи с патентно ведомство на Република България. На 2 март 2007 е подписан първия двустранен договор...

Актуални теми за студентски научни изследвания

Университетската мрежа на OHIM е започнала да публикува теми за научни изследвания, с които да се популяризира по-пълното познаване на марките и дизайните на Общността в европейските университети. През изминалата година, студент от всеки...

патентен институт

Договор за сътрудничество с Турския патентен институт

OHIM подписа официален договор за сътрудничество с Турския патентен институт (ТПИ). Меморандумът за Разбирателство бе подписан по време на визита на високо ниво от делегация в Аликанте на 3 ноември. Бъдещото участие на Турция...

европейски дизайни

Семинар по европейски дизайни в Дания

Експерт от Ведомството за европейски марки и европейски дизайни OHIM взе участие в семинар относно регистрирани дизайни на Общността в Копенхаген, насочен към професионални потребители и организиран от Датското ведомство за търговски марки и...

медиация

Влиза в действие услуга на OHIM по медиация

Официалното влизане в сила на новата услуга за медиация на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM се случи на 24 октомври 2011г. Пълните подробности относно услугата за медиация са достъпни на уебсайта на...

Прага

Повишаване информираността относно интелектуалната собственост

Като партньор в кампанията на Европейското патентно ведомство за повишаване информираността относно интелектуалната собственост, представители на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM ще бъдат в чешката столица Прага, за да присъстват на среща,...