hfhfhfhfhfh

EUIPO

домейни, интелектуална собственост

Нова функция за стоки и услуги в CTM E-Filing

Считано от 15 октомври 2012г., OHIM въведе нова функция в раздела за стоки и услуги във формуляра за електронно подаване на заявления за регистрация на европейски марки CTM E-Filing. Сега, тази функция позволява на...

ohim интелектуална собственост

Споразумение между OHIM и Световната организация за интелектуална собственост

Президентът на Ведомството за европейски марки OHIM, Антонио Кампинос, и Генералният директор на СОИС, г-н Франсис Гъри, на 30 октомври подписаха споразумение, от което следва по-близко сътрудничество между двете организации в актуализирането и усъвършенстването...

BOIP се присъедини към проект Старшинство на OHIM

BOIP се присъедини към проект Старшинство на OHIM

Ведомството на Бенелюкс за интелектуална собственост (BOIP) стана шестото ведомство с участие в проект Старшинство на Фонда за сътрудничество. Досегашните страни участнички са Словения, Ирландия, Унгария, Португалия и Чехия. Единадесет националните служби са определени...

ohim и Българско патентно ведомство

OHIM / INTA Годишен обучителен семинар 2012 – IT индустрия в Аликанте

В края на месец октомври, специалисти в областта на търговските марки в индустрията се събраха в Аликанте за съвместен OHIM/INTA обучителен семинар. Като оратори участваха представители на Sony, Microsoft и Siemens AG, а сесията...

търговски марки

Промени в Наръчника за Практика по търговски марки – описателни фигуративни елементи

Вземайки предвид, чл. 7(1)(c) CTMR (описателност), КС Absolute Grounds са добавили нова част към Наръчника за абсолютни основания, която е насочена към експертизата на описателни фигуративни търговски марки, които се състоят изключително от основна...

единен патент

Словения се присъедини към проект Старшинство

Словения стана петото национално ведомство, участващо в проект Старшинство. Страната се присъедини към Ирландия, Унгария, Португалия и Чехия. Единадесет националните служби са определени за изпълнение на проекта тази година, като има заявени и последващи...

ohim интелектуална собственост

Двустранни срещи на OHIM в Женева

В началото на този месец, представители на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар в ЕС OHIM имаха особено натоварена седмица в Женева, изпълнена с множество двустранни срещи. Ведомството за европейски марки и дизайниподписа Меморандум...

Европейска обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост

Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост вече е реалност, напълно интегрирана в OHIM от юни тази година. Приобщаването ѝ е довело до преобразуване на административната структура на OHIM, а именно създаване...

Единен пазар: 20 години по-късно

Единен пазар: 20 години по-късно

2012г. отбелязва 20-тата годишнина на Единния европейски пазар, който бе официално създаден на 1 януари 1993г. Тази годишнина ни дава възможност да отбележим постиженията от началото му досега, както и шанс да обмислим предизвикателствата, които...

ohim интелектуална собственост

Консултации за Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуална собственост

Повече от 80 различни организации дадоха своя принос в обществените консултации относно Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуална собственост, които протекоха през месец юни, тази година. Възникнаха няколко гледни точки, като на...