Категория: Издания на WIPO

Размяна на стойност – сключване на лицензионни договори за технологии

Exchanging value – Negotiating Technology Licensing Agreements Световната Организация за Интелектуална Собственост (WIPO) и Международният Търговски Център (ITC) публикуваха Наръчник за „Размяна на стойност – сключване на лицензионни договори за технологии“. Практическият Наръчник разглежда...

Упътване за регистрациите на търговски марки по системата на Мадридското споразумение и Мадридския протокол

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol Книгата представлява детайлен справочник за стъпките по регистрацията на международна търговска марка, според постановленията на Мадридското споразумение и Мадридския...