BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY със заявака за сертификат за допълнителна закрила върху свой лекарствен продукт

BristolMS_logoНа 27.03.2013г. в Патентно Ведомство е подадена заявка за сертификат за допълнителна закрила върху
С-АРИЛ ГЛЮКОЗИДИ КАТО ИНХИБИТОРИ НА SGLT2 И МЕТОД, от името на американската фармацевтична компания  BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY.

Основният патент, въз основа, на който е подадена заявката за сертификат за допълнителна закрила е: Лекарствен продукт – Дипаглифлозин и неговите фармацевтично приемливи соли/Dipagliflozin and Pharmaceutically acceptable salts thereof (Int.Cl. C07H 7/04 (2006.01))

 

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин 5/2013

Може да харесате още...