AVENTIS PHARMA S.A. със заявка за допълнителна закрила върху противотуморни комбинации

На 13.05.2013г. в Патентно Ведомство е постъпила заявка за сертификат за допълнителна закрила върху

ПРОТИВОТУМОРНИ КОМБИНАЦИИ СЪДЪРЖАЩИ VEGF-TRAP И 5FU ИЛИ ЕДНО ОТ ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ
на фармацевтична компания  AVENTIS PHARMA S.A., Франция.

Основният патент, въз основа, на който е подадена заявката за сертификат за допълнителна закрила е: Лекарствен продукт – Aflibercept/Афлиберсепт (Int.Cl. А61К 38/17 (2013.01))

 

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин 7/2013

Може да харесате още...