3D печата и връзката му с интелектуалната собственост

3D печатТриизмерното печатане засяга практически всички области на правата на интелектуална собственост: авторско право, патентно право, дизайн и дори географски наименования.

То прави възможно копирането на почти всякакви обекти с или без разрешението на притежателите им. Авторското право защитава оригиналност и право на възпроизводство. Това означава, че ако оригинална творба се копира на 3D принтер без разрешение, създателят ѝ има право на компенсация.

Правата върху промишления дизайн защитават оформлението на артикулите, а патентът защитава техническата му функция.

Триизмерната търговска марка позволява разграничаване на продукт от неговите конкуренти. Притежателите на права върху 3D дизайн имат сходни проблеми с тези на собствениците на патенти за производство: нарушителите на правата се откриват трудно, подвеждането под отговорност е скъпо, а повдигане на обвинения срещу собствените клиенти не винаги е добра бизнес стратегия.

Независимо дали правата върху дизайна са регистрирани или не, производство на продукт, което включва защитен дизайн, е незаконно, ако е извършено от трета страна с търговска цел дори и без умисъл и осъзнаване на извършеното нарушение. Когато става въпрос за лична, нетърговска употреба, няма нарушаване на правата.

Истинската революция е биопечатането – триизмерен печат с живи клетки, който произвежда жива тъкан. Резултатите наподобяват органи и често се използват в медицинските изследвания. Изработват се модели на органи в подготовка за сложни операции. В близко бъдеще се очаква те да станат и жизнена алтернатива на трансплантацията на органи.

С пълния текст на статията „Интелектуална собственост на фокус: Триизмерен печат“ можете да се запознаете ТУК.

Статиите в рубриката IP на фокус на Портал Европа (europe.bg) са част от дейностите на Информационна кампания за защита на интелектуалната собственост „IP: why should I be bothered?“/“IP: Защо да ми пука?“, подкрепена от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Може да харесате още...