Учениците в 26 СОУ отбелязаха Световния ден на интелектуалната собственост

Учениците в 26 СОУ отбелязаха Световния ден на интелектуалната собственост26 СОУ „Йордан Йовков” София, в сътрудничество с портала за интелектуална собственост ipbulgaria.bg отбеляза деня на интелектуалната собственост.

Пред ученици от 11а клас бе представена презентация на тема „26 април Световен ден на интелектуалната собственост”.
Целта бе да се повиши осведомеността на учениците – тяхното разбиране за интелектуалната собственост. Да се запознаят с основните обекти на интелектуална собственост:

  • патент – издава се за изобретения на притежателя на изобретателската стъпка, приложими във всички области на техниката за определен период от време. Означава, че никой друг освен изобретателя не може да произвежда даден продукт;
  • търговска марка – символ, име, фраза, звук, които асоциират с определен продукт. Създателят на продукта е собственик на търговската марка;
  • авторски права – отнасят се към литературни и художествени произведения, романи, аудио – визуални творби. Възникват за автора автоматично, веднага със създаването на произведението;
  • търговски тайни – неразкрита информация, позната още като „know how“ или „промишлена тайна“. В случая става дума за закрила върху дадена информация, ценна по една или друга причина за дадено предприятие, което полага специални усилия за запазването и́ в тайна.

Бе дадено кратко разяснение, каква е разликата между патент и полезен модел и защо е добре да се регистрира дизайнът на даден продукт.

Разискван бе въпроса каква е ролята, която патентите, авторското право, търговските марки и дизайните играят в нашето ежедневие, „как защитата на правата на интелектуалната собственост помага за насърчаване на творчеството и иновациите“ и не на последно място „важно ли е да насърчава зачитането на правата на интелектуална собственост на другите“.

На 26 април Световната Организация за Интелектуална Собственост (СОИС/WIPO) чества Световния ден на интелектуалната собственост.

На тази дата през 1970 г. влиза в сила Конвенцията, учредяваща Световната организация по интелектуална собственост (СОИС). Датата е определена от държавите-членки на WIPO на заседание на Генералната асамблея през октомври 1999, когато се приема решението за учредяване на този празник. 26 април е денят, в който през 1970г. влиза в сила Конвенцията за създаването на СОИС.
Всяка година на 26 април правителства и организации от цял свят честват заедно със СОИС Световния ден на интелектуалната собственост. Като страна членка на СОИС, РБългария по традиция отбелязва Международния ден на интелектуалната собственост.Празника е обвързан с определена тема или мото.

Отбелязването на денят на Интелектуалната собственост е съпроводен с различни активности и мероприятия в цял свят.

Може да харесате още...