26 април – Световен ден на интелектуалната собственост. Срещаме Ви с доц. д-р инж. Теодора Петрова

Световен ден на интелектуалната собственост

Доц. д-р инж. Теодора Петрова – българска дама изобретател

Световният ден на интелектуалната собственост тази година е посветен на жените изобретатели, творци и предприемачи по цял свят.

Българските дами също са заели своето място в света на интелектуалната собственост и достойно отстояват позициите си в него.

Особено сме щастливи да Ви представим една от учасничките в нашия конкурс за дами изобретатели – доц. д-р инж. Теодора Петрова.

Доц. Петрова е преподавател в Тракийски университет, Стара Загора. Завършва образователно-квалификационна степен „Магистър”, с квалификация „Комуникационна техника и технологии“ в РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе и защитава научна степен „Доктор” по научна специалност „Радиолокация и радионавигация”. Автор и съавтор е на над 60 научни публикации в своята област.

Ето и какво ни написа тя за участието си в конкурса:

Здравейте,

Аз съм доц. д-р инж. Теодора Петрова, и имам регистрация на 

ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ № 4381 U1/01.06.2022г., 

„УСТРОЙСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕСТОТАТА НА ДОЕНЕ ПРИ ДОИЛЕН РОБОТ“.

Подадена ЗАЯВКА ЗА ПАТЕНТ,

УСТРОЙСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕСТОТАТА НА ДОЕНЕ ПРИ ДОИЛЕН РОБОТ, Рег. № BG/P/2023/113640

Подадена ЗАЯВКА за ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ

АВТОМАТИЧНА БЕЗКОНТАКТНА СИСТЕМА ЗА ТЕРМО-ЦИФРОВА ДИАГНОСТИКА И НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ КРАВИ, Рег. № ……..

Подадена ЗАЯВКА ЗА ПАТЕНТ,

АВТОМАТИЧНА БЕЗКОНТАКТНА СИСТЕМА ЗА ТЕРМО-ЦИФРОВА ДИАГНОСТИКА И НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ КРАВИ, Рег. № BG/……

За да започна изобретателската си дейност ме мотивира участието в Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ на Тракийски университет. Слушайки разговорите на колеги относно спецификата на процеса при доенето на крави, се появиха идеите за патентите. Идеите са в резултат на широкия кръг от знания и научни търсения, които имам в различни области от науката, а именно електроника и медицина. В житейския си път на учен, хабилитирайки се като доцент по „Електротехника, електроника и автоматика“, съчетах познанията си по електроника с интересите си в областта на медицината. Освен чисто теоретичните постижения, Тракийският университет и ННП „Интелигентно животновъдство“ ми дадоха възможността да защитя идеите си чрез защита на интелектуалната собственост.

Във връзка със Световния ден на интелектуалната собственост, посветен тази година на жените, мисля, че това, което би стимулирало дамите за по-дейно участие в придобиването на интелектуална собственост, е юридическата подкрепата, както и моралната и финансовата подкрепа на институциите в които работят. 

Екипът на Националния портал за интелектуална собственост благодари на доц. Петрова и за участието в конкурса. След интересните отговори, които ни изпрати за него, ние ѝ зададохме още няколко въпроса.

Прочетете утре нашето интервю с нея и как и защо е започнала изобретателска дейност.

 

Може да харесате още...