26 април – Световен ден на интелектуалната собственост

Световен ден на интелектуалната собственост 2021Световен ден на интелектуалната собственост 2021 – тази година отдаваме почит на иноваторите и създателите, които обогатяват живота ни и създават продуктите, услугите, компаниите и индустриите на утрешния ден. Признаваме силата на закрилата на интелектуалната собственост, която позволява на малкия и среден бизнес да се конкурира, процъфтява и да има важна роля в икономическия напредък по цял свят.

Изобретенията, създадени в малки работилнички, могат да имат също толкова голямо въздействие, колкото тези, разработени във високотехнологични лаборатории. Тазгодишният Световен ден на интелектуалната собственост подчертава критичната роля, която тези малки предприятия играят в нашето общество, и начините, по които интелектуалната собственост може да помогне за поддържането на техния продължителен растеж и устойчивост.

Всеки малък бизнес започва с мечтата на един човек или едно семейство. Когато тази мечта е съчетана с решителност, идеите се превръщат в продукти, брандове и творчески произведения. Свързването на тези идеи със система за интелектуална собственост дава основата, необходима за нови бизнес възможности, увеличена заетост и по-голям икономически просперитет.

Различните видове интелектуална собственост – търговски марки, авторски права, патенти и търговски тайни – помагат да се гарантира, че малкият бизнес ще получи възвръщаемост на вложеното и ще може да просперира благодарение на своите творения и обслужването на клиентите си.

Трябва също така да признаем важната роля, която науката и технологиите играят за опазването на нашата интелектуална собственост. Инвестирането и укрепването на нашата дигитална инфраструктура насърчава иновациите, които помагат на малкия бизнес и защитават правата на потребителите.

Когато пандемията се появи и преобърна ежедневието ни, певци, автори на песни и артисти от цял свят използваха своят талант, за да повдигнат духа ни и да ни вдъхновят да се подкрепяме един друг. Защитата на авторски права възнаграждава тяхната креативност и им позволява да продължат да творят.

Може да харесате още...