25 години регистрация на европейска марка

европейска маркаНа 1 април се отбелязва годишнината от първата заявка за регистрация на европейска марка, получена в EUIPO. През април 1996 г. интензивната работа по създаването на Ведомство за европейски марки и дизайни, основано през 1994 г., най-накрая се реализира. Получени са първите заявки за регистрация на търговска марка на ЕС. Потребителски асоциации като AIPPI, ECTA, FICPI, INTA и Magister Lucentinus са първите заявители.

Тогавашните мащаби са съвсем различни от днес. Европейският съюз включва 15 държави-членки, Ведомството има шепа служители, а през първата година са получени „само“ 46 700 заявки за търговски марки. Днес, с над 1 000 служители и 175 000 заявки за регистрация на европейска марка, получени само през 2020 г., Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO има ключов принос за модернизирането на пейзажа на ИС в Европа.

За периода на съществуването си EUIPO намалява почти 5 пъти средното време за регистрация на търговска марка. Преобразува физическото си пространство от офис под наем в центъра на Аликанте в специално изграден кампус.

Последната година Службата на ЕС за интелектуална собственост предприема нарочни действия за подпомагане на повече МСП от ЕС да се възползват от своите иновации и да защитят своите права върху интелектуална собственост.

В сътрудничество с Европейската комисия и националните служби по ИС от държавите-членки, EUIPO стартира амбициозен фонд за МСП от 20 милиона евро. Той вече подпомага 2 500 малки и средни предприятия от ЕС. Подадени са около 6 000 заявки за регистрация на търговска марка или промишлен дизайн, както на европейско, така и на национално ниво.

Източник: Служба на ЕС за интелектуална собственост EUIPO


Европейска марка

Търговската марка на ЕС дава изключителни права във всички настоящи и бъдещи държави — членки на Европейския съюз чрез една-единствена регистрация. Валидността ѝ е 10 години и може да бъде продължавана неограничено, като всяко подновяване е за срок от 10 години.

Европейската марка има пряко действие на територията на целия Европейски съюз.

Може да харесате още...