Архив: 21 февр. 2020

Проект за изменение на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство

Проект за изменение на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство

ПРОЕКТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ