Архив: февруари, 2020

Патентното ведомство

Становище на адв. Табакова и адв. Руйков Относно Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, събирани от ПВ

Становище Относно: Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България

становище

Становище на Представители по ИС Относно Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България

От група представители по индустриална собственост, както следва:

актуална информация

ЕПВ в готовност да отложи устни изслушвания „ако е необходимо“

Европейското патентно ведомство (ЕПВ) заяви, че „наблюдава ситуацията“ и е готово да отложи провеждането на устни изслушвания, ако представители на страните по съответен случай са засегнати от епидемията.

Доклад на Министъра на икономиката относно изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от ПВ на Република България

Доклад на Министъра на икономиката относно изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от ПВ на Република България

Проект! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проект за изменение на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство

Проект за изменение на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство

ПРОЕКТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от ПВ на Република България

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от ПВ на Република България

  Институция: Патентно ведомство на Република България Нормативен акт: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на Република България За включване в законодателната/ оперативната програма на Министерския съвет за периода: 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. Дата: 16.12. 2019 г. Контакт за въпроси: […]

коронавирус

Годишната среща на INTA с променена локация заради заплахата от коронавирус

Годишната среща на Международната асоциация за търговски марки (INTA) беше насрочена за 25–29 април 2020г в Сингапур. Миналия петък INTA обяви на своя специален уебсайт за събитието, че годишната среща ще се проведе през май или юни на локация в САЩ. Скоро се очакват повече подробности.

Патентно ведомство

Патентно ведомство – анкета за клиентска удовлетвореност

  АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ създадена в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на анализи и проучвания за нуждите на Патентното ведомство“ по Обособена позиция 3: „Изготвяне на проучвания за степен на удовлетвореност на клиентите по различни показатели“ по проект BG16RFOP002-1.004-0002-С01 „Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България […]

регистрация на промишлени дизайни

Последици от Брекзит за международната регистрация на промишлени дизайни

Хагска спогодба за международната регистрация на промишлени дизайни Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз: последици за международната регистрация на промишлени дизайни съгласно Хагската система

Брекзит

Международна регистрация на търговски марки след Брекзит

Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС