Архив: декември, 2015

Колумбия - нови такси при международна заявка за марка

Колумбия – нови такси при международна заявка за марка

Считано от 1 януари, 2016, сумите на индивидуалните такси по отношение на Колумбия, дължими при подаване на международна заявка за регистрация на търговска марка ще се променят. Тези суми ще бъдат 243 швейцарски франка за един клас стоки или услуги, както и 121 швейцарски франка за всеки допълнителен клас стоки или услуги, при посочване на Колумбия […]

РОЛЕ ТРАПЕЗИЦА - храна с традиционно специфичен характер

РОЛЕ ТРАПЕЗИЦА – храна с традиционно специфичен характер

Публикация на заявка съгласно член 50, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни 2014/C 101/09 Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на […]