Архив: 13 апр. 2015

Носител на Нобелова награда за химия е изобретил... пиано

Носител на Нобелова награда за химия е изобретил… пиано

Немският химик Валтер Нернст (1864-1941) е едва 25 годишен, когато през 1889 г. спечелва световно признание, откривайки уравнение, чрез което установява зависимостта между електродвижещото напрежение и йонната концентрация. През 1905г. той формулира своята „топлинна теорема“, известна днес като трети принцип на термодинамиката. Като признание за цялостната му работата, свързана с термодинамиката, през 1920г Валтер Нернст получава Нобелова награда […]