Архив: 08 апр. 2015

Санкция на Инбаунд Маркетинг

Санкция на Инбаунд Маркетинг

Комисията за защита на конкуренцията налага санкция на Инбаунд Маркетинг Комисията за защита на конкуренцията налага имуществена санкция на „ИНБАУНД МАРКЕТИНГ БГ“ ЕООД” за извършено нарушение в размер на 3.5 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2013 г., равняваща се на 770 (седемстотин и седемдесет) лева. Беше установено, че от месец юли […]

Решение на ЕПВ относно биологични процеси за производство на растения

Решение на ЕПВ относно биологични процеси за производство на растения

При разглеждането на два подобни слуая G 2/12 (относно патент за изобретение Метод за отглеждане на домати с намалено съдържание на вода и продукт на метода) и G 2/13 (относно патент за изобретение Метод за селективно увеличаване на антикарциногенни глюкозинолати в Brassica видовете), които са обсъдени в рамките на консолидирана процедура, Разширеният апелативен борд на Европейското патентно ведомство […]