Архив: октомври, 2014

Колективен иск срещу „Б ТУР" ЕООД

Колективен иск срещу „Б ТУР“ ЕООД

Комисията за защита на потребителите е предявила колективен иск срещу „Б ТУР“ ЕООД Комисия за защита на потребителите, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „Б ТУР“ ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на т. 5.1 и т. 6.3 от Общите условия на договорите за туристическо пътуване с обща цена, […]

КЗК наложи санкции за неизпълнение на свои решения

КЗК наложи санкции за неизпълнение на свои решения

КЗК наложи санкции за неизпълнение на свои решения по нелоялна конкуренция КЗК установи, че „ДЖЕЙ СИ БИ КОНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД не е изпълнил решения на Комисията относно незабавно прекратяване на нарушения по чл. 31 от ЗЗК, чл. 35, ал. 2 и чл. 35, ал. 3 и наложи на дружеството имуществени санкции в общ размер от […]

Ведомството за европейски марки и дизайни ще председателства Мрежата на европейските агенции през 2016г

Ведомството за европейски марки и дизайни ще председателства Мрежата на европейските агенции през 2016г

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM ще ръководи мрежата от агенции в рамките на ЕС през 2016г. По време на срещата между Ръководителите на агенции в Европейския съюз и Ръководителите на администрации във Виена, OHIM е избрано да вземе участие в тристранна група в рамките на мрежата за период от три години, започващ през […]

Престъпления, свързани с интелектуална собственост във Великобритания

Престъпления, свързани с интелектуална собственост във Великобритания

На 10 октомври UK IP crime group публикува годишен доклад, обхващащ съществуващи и нови разработки, свързани с фалшифицирането и пиратството, най-вече тези, разработени през Интернет. Наред с информация и статистически данни относно действията на правоприлагащи органи, полиция, митници и индустриални асоциации във Великобритания за периода 2013/2014, докладът подчертава значимостта на сътрудничеството между правоприлагащите органи, правителството […]

КЗК санкционира БЛИЗУ

КЗК санкционира БЛИЗУ

КЗК санкционира БЛИЗУ за нелоялна конкуренция Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД в размер на 887 260 лв. (1 % от нетните приходи от продажби на дружеството за 2013 г.) за извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК. Производството е образувано по повод постъпил сигнал от потребител […]

Значение на неотличителните/слаби компоненти на търговските марки

Значение на неотличителните/слаби компоненти на търговските марки

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM съобщи, че ведомствата по интелектуална собственост, които изпълняват проекта Common Practice, са публикували на своите уеб страници Общо комюнике, в което подробно се описва общата практика на 25-те страни членки на Европейския съюз и три ведомства извън ЕС. За да се оформи Common Practice в сегашния си вид, участващите […]

Патентите - връзка между космически технологии и приложения на Земята

Патентите – връзка между космически технологии и приложения на Земята

Метеорологични прогнози, глобални комуникации, изследвания на климата, управление на въздушния трафик… къде бихме били днес без космическите и сателитните технологии? Тази индустрия, възлизаща на на няколко милиарда евро е много повече от гръбнак на модерен дигитален живот: комуникационните сателити ни свързват един с друг, докато наблюдението на Земята ни свързва с нашата планета. В условията […]

Създаване на международно законодателство за интелектуална собственост: Едно интервю с Франсис  Гъри

Създаване на международно законодателство за интелектуална собственост: Едно интервю с Франсис Гъри

Като глобален форум за интелектуална собственост, ( ИС ) политика, СОИС  играе ключова роля в изграждането на закони за интелектуална собственост, чийто ефекти се използват от иновациите и творчеството. Но постигането на консенсус  сред  187 държави е повече от предизвикателство. След започването на втория мандат на чело на организацията, генералния директор на СОИС, Франсис  Гъри  описава  […]

ВАС потвърди решение на КЗК

ВАС потвърди решение на КЗК

ВАС потвърди решение на КЗК за нелоялна конкуренция спрямо оторизиран дистрибутор на OMRON Върховният административен съд окончателно потвърди Решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което на „Сител“ ООД, гр. Плевен е наложена санкция в размер на 7020 за нелоялна конкуренция. Производството пред КЗК е образувано по искане на ЕТ „Гемамекс – Георги Генчев” […]

Окончателно решение по спора за търговска марка QQ

Окончателно решение по спора за търговска марка QQ

Търговската марка QQ за автомобили близо десетилетие е била предмет на спор между китайския производител на коли Chery и най-голямата социална медийна компания в Китай Tencent, широко известна със своя онлайн инструмент за изпращане на съобщения QQ. В същото време, продажбите на QQ модела на Chery надхвърлиха 1 милион в началото на 2013г. В средата […]