Архив: 13 окт. 2014

Създаване на международно законодателство за интелектуална собственост: Едно интервю с Франсис  Гъри

Създаване на международно законодателство за интелектуална собственост: Едно интервю с Франсис Гъри

Като глобален форум за интелектуална собственост, ( ИС ) политика, СОИС  играе ключова роля в изграждането на закони за интелектуална собственост, чийто ефекти се използват от иновациите и творчеството. Но постигането на консенсус  сред  187 държави е повече от предизвикателство. След започването на втория мандат на чело на организацията, генералния директор на СОИС, Франсис  Гъри  описава  […]