hfhfhfhfhfh

Дневен архив: юли 18, 2014

В и К дружествата да променят клаузи във вреда

В и К дружествата да променят клаузи във вреда

Комисия за защита на потребителите изиска от В и К дружествата да променят клаузи във вреда на потребителите Два вида неравноправни клаузи присъстват във всички общи условия на ВиК дружествата в страната констатира обстоен...

Ново проучване на СОИС показва растеж на патентите за възобновяеми енергийни източници

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства на нашето време. За щастие, може да се направи много в отговор на това предизвикателство чрез технологични иновации, включително за възобновяеми източници на енергия, които да...