Архив: 16 юли 2014

Твърдения за извършено нарушение на В и К Троян

Твърдения за извършено нарушение на В и К Троян

Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за извършено нарушение на В и К оператора на гр. Троян Комисията за защита на конкуренцията предяви на „В и К Стенето“ ЕООД, гр. Троян твърдения за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, представляваща едностранно налагане на цени за предоставяните […]

Нов инструмент за прогнозиране в сферата на търговските марки и промишлените дизайни

Нов инструмент за прогнозиране в сферата на търговските марки и промишлените дизайни

Ведомството за хармонизация  марки и дизайни на Общността OHIM съобщава чрез своята уеб страница, че от вчера, 15.07.2014г., със своята пълна функционалност действа нов общ инструмент за прогнозиране в сферата на търговските марки и дизайните. Съвременната система, разработена в рамките на Фонда за сътрудничество и Обсерваторията за нарушения на права на интелектуална собственост, помага на […]