Архив: 11 юли 2014

Директора на СОИС, приветсва Китай за ратификация на Договора от Пекин, относно правата на изпълнителите в аудио-визуелни произведения

Директора на СОИС, приветсва Китай за ратификация на Договора от Пекин, относно правата на изпълнителите в аудио-визуелни произведения

 Вчера Генералния директор на  Световната организация за интелектуална собственост (СОИС),  приветства ратифицирането на Договора от Пекин относно аудио-визуелните изпълнения от страна на  Народна Република Китай, по време на официалното посещение в Пекин, на което генералния директор участва в откриването на новия патентен офис на СОИС в Китай. Инструмента за ратификация беше представен ан г-н Ф.Гъри […]

Доклад на Световната митническа организация за незаконна търговия

Доклад на Световната митническа организация за незаконна търговия

Световната митническа организация (СМО) наскоро публикува второто издание на своя Доклад за незаконна търговия. Докладът предлага сравнителен анализ на тенденциите в петте ключови рискови области на правоприлагането, една от които са правата на интелектуална собственост, базиращ се на конфискувани от митниците стоки, отчетени чрез Базата данни за митническо правоприлагане на СМО (CEN). Целта на Доклада […]

Санкция за уронване доброто име на конкурент

Санкция за уронване доброто име на конкурент

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция за уронване доброто име на конкурент Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 36, ал. 1 от ЗЗК от страна на „ЕЛ ВИ ДИ ВИ” ООД и наложи на дружеството имуществена санкция в размер на 1 % от размера на нетните приходи от […]