Повече сигурност за заявленията за регистрация на патент

Европейското патентно въведе нова схема, която да повиши правната сигурност при подаване на заявления за регистрация на патент. Чрез схемата „Сигурност още от проучването“ („Early Certainty from Search“), Европейското патентно ведомство си поставя за...