Архив: 07 юли 2014

Ново мобилно приложение в помощ на европейските потребители, когато пътуват в чужбина

Ново мобилно приложение в помощ на европейските потребители, когато пътуват в чужбина

Купили сте си нещо по време на почивка, което се е развалило малко след това? Проблеми с наемането на автомобил или хотел, резервирани от вкъщи? Закъснял полет на връщане? В случай, че почивката не протече както е планирано, вие трябва да знаете какво да направите, за да си защитите правата. Нещо повече: Вие може и […]

Разследват Алианц за недобросъвестна търговска практика

Разследват Алианц за недобросъвестна търговска практика

Комисията за защита на конкуренцията разследва  ПОД Алианц за действия противоречащи на добросъвестната търговска практика Комисията за защита на конкуренцията образува производство за проучване на евентуално извършени нарушения от страна на Пенсионно осигурително дружество Алианц България  АД. Докладната записка е по повод постъпило в Комисията за защита на конкуренцията писмо от Зам.-председателя на Комисията за […]

Разширяване на ЕС – последици за притежателите на европейски марки

Разширяване на ЕС – последици за притежателите на европейски марки

Основната разпоредба, имаща връзка с разширяване на Европейския съюз е, че всички съществуващи заявления за регистрация на марка на Общността и вече регистрирани европейски марки автоматично се разширяват и за новите страни членки, без да е необходима каквато и да е допълнителна намеса от страна на OHIM, други компетентни органи или притежатели на права. Тази […]