Архив: 01 юли 2014

Подвеждащи фактури за услуги по марки и дизайни

Подвеждащи фактури за услуги по марки и дизайни

Потребителите получават все по-голямо количество нежелани писма от дружества, които изискват заплащане за услуги за търговски марки и промишлени дизайни, напр. публикуване, регистрация или фирмени указатели. На уеб страницата на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM е публикуван списък с дружествата или регистрите, срещу които са постъпили оплаквания от потребители за получаване на подвеждащи фактури […]

Открито производство

Открито производство

Открито производство срещу Брадър М и М ООД Производство № КЗК/768/2014 На 27.06.2014 г. Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство, по искане на „Графика МС“ ЕООД срещу „Брадър М и М“ ООД – разработка и производство на печатащи устройства, с предмет забрана за нелоялна конкуренция. Спор между търговци на хидравлични преси пред КЗК Производство […]