Архив: 26 юни 2014

Концентрация между Спиди и Геопост

Концентрация между Спиди и Геопост

Концентрация между Спиди и Геопост България, посредством придобиване на контрол. В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на „СПИДИ” АД да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху „ГЕОПОСТ БЪЛГАРИЯ” ООД. Търговските дейности на въпросните предприятия са следните: – „СПИДИ” АД – куриерски услуги в страната […]

Всички документи в ЕС- без превод и легализация според решение на ЕП

Всички документи в ЕС- без превод и легализация според решение на ЕП

По-рано този месец ЕП прие нови европейски разпоредби, които ще опростят процедурите за признаване на официални документи, издадени в друга страна от Европейския съюз. Гласувано е предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз […]

По-рано този месец ЕП прие нови европейски разпоредби, които ще опростят процедурите за признаване на официални документи, издадени в друга страна от Европейския съюз. Гласувано е предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз […]