Архив: 20 юни 2014

ЕВП търси патентни експерти

ЕВП търси патентни експерти

Европейското патентно ведомство набира патентни експерти, които да работят в Мюнхен, Хага и Берлин. Кой може да кандидатства? Инженери и учени с достатъчно добри езикови умения. Работата се състои в търсене в онлайн бази данни, анализиране на документи, устна и писмена комуникация със заявители за регистрация на патенти и техни професионални представители, взимане на решения […]