Доклад за интелектуалната собственост на Австралия

На Световния ден на интелектуалната собственост 26-ти април, IPAustralia издаде втория доклад на Австралия  за интелектуална собственост, който включва следните изводи: „ • нарастващото търсене на правата върху интелектуалната собственост отразява световните тенденции, но...