Архив: 13 юни 2014

Информационна кампания за правата на потребителите

Информационна кампания за правата на потребителите

Комисар Мимица откри Информационна кампания за правата на потребителите в София На 9 юни Невен Мимица, eвропейски комисар, отговарящ за политиката за защита на потребителите, заедно с Бранимир Ботев, заместник-министър на икономиката и енергетиката и Веселин Златев – председател на Комисията за защита на потребителите официално откриха информационна кампания за правата на потребителите в България. […]

Sakpatenti въведоха  IT инкубатор

Sakpatenti въведоха IT инкубатор

Sakpatenti дефинират IT инкубатор като работно помещение със съвременно техническо оборудване и непрекъснат Интернет. Основната цел на проекта IT инкубатор е да подкрепя начинаещи разработчици на софтуер и новатори в създаването и разработването на програми чрез осигуряване на всички необходими условия за тяхната успешна работа. Като първи проект от този вид за Грузия, той е стартирал […]